Ekokodex

Ekokodex

Ekokodex je jedním ze 7 kroků Ekoškoly. 

V současnosti připravujeme s ekotýmem nový celoškolní ekokodex. Třídy si vytvářejí své vlastní třídní ekokodexy.