Projekt „Kvalitnější prostředí školního stravování ZŠ Milín“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo dosažení akustické pohody a obnovení osvětlení prostor školního stravování. Konkrétně se jedná o instalaci podhledů splňujících akustické požadavky a úsporných stropních svítidel s nezbytnými elektroinstalacemi v prostoru školní jídelny a jejího předsálí.