V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme“.