Celoškolní projekt Rostliny

Celoškolní projekt Rostliny

Každoročně v naší škole připravujeme projektový týden ke Dni Země. Letošní projekt měl název ROSTLINY. V rámci projektu si každá třída vybrala rostlinu, která roste v okolí školy. Třídy si mohly zvolit, jakým způsobem budou informace o „své“ rostlině prezentovat ostatním žákům školy. Vznikly modely stromů i květin, plakáty, počítačové prezentace, video, písničky, hádanky, básničky, kvízy, křížovky i divadelní hry. Chodby školy byly vyzdobeny výkresy i fotografiemi rostlin. Během projektu proběhly i vycházky do přírody spojené s fotografováním rostlin.