Veliký úspěch – jedeme na Slovensko!

Veliký úspěch – jedeme na Slovensko!

Závěr projektu v naší škole byl velmi úspěšný. Jak již víte, do projektu bylo vybráno 50 škol z České republiky. Školy kromě mapování biodiverzity svých obcí a plnění aplikace PlantNet měly za úkol zorganizovat informační kampaň, ve které o projektu informovaly co nejvíce lidí. My jsme proškolili učitele o badatelství, celá škola fotila rostliny, zorganizovali jsme vycházku za orchidejemi a natočili film (ten byl tak úspěšný, že je umístěn na terezím facebooku). Odborná porota vybrala 3 školy, které na projektu nejlépe pracovaly. Týmy z těchto škol pojedou za odměnu v září na víkendový pobyt na Slovensko. A my jsme mezi nimi!!!! Škoda jen, že se pobytu nemůžou účastnit všichni, kteří by si to zasloužili, protože bez nich by projekt ve škole neprobíhal tak úspěšně. Moc a moc děkuji za spolupráci. Jsou to moje Rosničky, Hanka Toužimská, celá 7. třída a minitýmy ze 6. a 8. třídy.