Z našich učitelů se stali badatelé

Z našich učitelů se stali badatelé

Součástí projektu Tajný život města bylo i proškolení učitelů v metodě badatelsky orientované výuky. Měla jsem za úkol proškolit alespoň dva učitele z naší školy, ale já se rozhodla, že proškolím všechny. Pan ředitel souhlasil, tak jsem začala s přípravou badatelské lekce. Lekci jsem naplánovala na 8. března (MDŽ) a k tomuto dni jasně patří květiny a já ho mám odjakživa spojený s tulipány. Tak jsem připravila lekci s krásnými barevnými tulipány. Učitelé je zkoumali, kladli si otázky a hledali na ně odpovědi buď v literatuře nebo pomocí pokusů a pozorování a bádali a bádali… Krásně spolupracovali ve skupinkách, vzájemně se doplňovali. Byli to mí nejlepší žáci! Jako poděkování za jejich skvělou práci si odnesli tulipány domů (pozn. kdybych tu samou lekci dělala s dětmi, tulipány by určitě nevydržely – děti by je „prozkoumaly“ mnohem podrobněji).

Jana Pižlová