Cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky. Byly tak vybudovány a vybaveny příslušné odborné učebny a venkovní učebna s doplněním zeleně na školní zahradě.

publicita zs stala pametni deska