sklenik1

sklenik1
Vážení návštěvníci,

nacházíte se v prostoru, kde se vám představuje budova vyhřívaného skleníku s přírodovědnou učebnou. Tato moderní stavba je výsledkem rekonstrukce skleníku starého, který na témže místě stál již od založení budovy milínské základní školy v roce 1959. Propojení přírodovědy v širokém slova smyslu a pěstitelství má v naší obci hluboké kořeny a dává tak mladým lidem v dnešní době neobvyklé možnosti. Praktické činnosti mají v naší škole pevné místo ve vzdělávání a díky dostupnému vybavení a odbornému vedení kvalifikovanou zahradnicí tak žáci napříč ročníky při výuce reálně pracují a jejich činnost přináší skutečné výsledky. Velkou specialitou je pak spolupráce s místním spolkem kaktusářů, kteří v rámci zájmové činnosti zasvěcují naše žáky do tajů péče o sukulentní rostliny.

Pavel Kopecký

Učebna 1
Učebna 2
Učebna 3
Učebna 4
Učebna 6
Učebna 7
Učebna 8
Skleník subtropů 1
Skleník subtropů 2
Skleník subtropů 3
Celkový pohled 2
Ibyšek v únoru
Množárna
Pěstební stoly 1
Pěstební stoly 2
Sukulenty 1
Sukulenty 2
Celkový pohled 1

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.