Informace výchovného poradce

Co je to šikanování?

Šikanování

je způsob chování umožňující většinou v bezprostřední komunikaci fyzickým a psychickým týráním druhých získat nad nimi pocit převahy, moci

I prvňáček může zažívat šikanu

Na co preventivně upozornit začínajícího školáka

Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany,

Pro rodiče prvňáčků

Co potřebují děti od rodičů při nástupu do školy?
Důvěřujte mi.               Potřebuji si věřit. S vaší pomocí první třídu zvládnu.
Nestrašte

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje

Linka bezpečí pro děti

Nemusí to vědět všichni.
Můžeš to říct nám.

Nevíš si rady?
Bojíš se?
Rodiče ti nerozumí?
Ubližuje ti někdo?
Nedaří se ti v lásce?
Máš

Rodičovská linka první pomoci

Děláte si starosti o své děti nebo o váš vztah s nimi?

Nebojte se zavolat, společně najdeme řešení.

Poradíme vám

Průběh přijímacího řízení na ZŠ v Milíně

A. Před podáním přihlášek

* žáci navštěvují střední školy u příležitosti Dnů otevřených dveří

* obdrží ve škole Atlasy středních

Základní náležitosti přijímacího řízení na střední školy

Základní náležitosti přijímacího řízení na střední školy

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy – termín:

Kam na školu?

Správná rozhodnutí stojí na informacích

Doporučuji internetové stránky www.infoabsolvent.cz , které jsou určeny vycházejícím žákům a jejich rodičům. Cílem tohoto