Co je to šikanování?

Šikanování

je způsob chování umožňující většinou v bezprostřední komunikaci fyzickým a psychickým týráním druhých získat nad nimi pocit převahy, moci či určité výhody.

Přímé znaky šikanování mohou být např.:
–     posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet
–    kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem
–    nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary
–    příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem
–    honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť  silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí
–    rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

Jedná se o úmyslná jednání, která útočí na důstojnost oběti.
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně.

 Je to žert nebo ubližování?

Pokud člověk jedná tak, že se to druhému nelíbí, vadí mu to a dá najevo jakýmkoli způsobem, že takové jednání nechce, nemá jednající člověk pokračovat. Pokud nepřestane, zasahuje do osobních práv druhé osoby.