I prvňáček může zažívat šikanu

Na co preventivně upozornit začínajícího školáka

Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.

Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj).

Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.

Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat.

V případě podezření na šikanu se obraťte na třídního učitele, metodika prevence nebo ředitele školy.

Zdroj: http://proti-sikane.saferinternet.cz/

 

Jak odhalit šikanu

∙ Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

∙ Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.

∙ Není zváno na návštěvu k jiným dětem.

∙ Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.

∙ Nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

∙ Chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

∙ Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze sna, např. „Nechte mě!“

∙ Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

∙ Bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

∙ Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

∙ Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

∙ Je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

∙ Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.).

∙ Vyhýbá se docházce do školy.

∙ Zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku.

Zdroj: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6), Příloha 1