Pro rodiče prvňáčků

Co potřebují děti od rodičů při nástupu do školy?
Důvěřujte mi.               Potřebuji si věřit. S vaší pomocí první třídu zvládnu.
Nestrašte mě školou a známkami. Chci se do školy těšit a nebát se.
Mějte mě rádi takového, jaký jsem. Potřebuji vědět, že jsem v něčem výjimečný a že i když se mi něco nepovede, máte mě rádi.
Buďte důslední a jděte mi příkladem. Potřebuji mít jasně stanovené hranice, jinak jsem zmatený a nejistý.
Najděte si na mě čas. Hrajte si se mnou. Čtěte si se mnou. Povídejte si se mnou. Nebudu potom zlobit.
Buďte trpěliví. Pokud mi něco nejde, netrestejte mě, potřebuji ještě vaši pomoc.
Nepřetěžujte mě. Abych byl úspěšný, potřebuji čas na odpočinek.
Chvalte mě a povzbuzujte mě. Budu se ještě více snažit.
Nepřeceňujte mě, ani mě nepodceňujte. Mohli byste mi totiž ublížit.
Zachovejte klid. I já se chci naučit řešit problémy v klidu.
Respektujte mé potřeby. Budu spokojený.
Připravujte se se mnou každý den, kontrolujte mi notýsek a školní tašku. Naučím se pravidelnosti, pořádku a budu mít v pořádku domácí úkoly.

Zdroj: J. Kropáčková: Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne?