Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán, který je při základní škole zřízen na základě zákona (561/2004 Sb.) a jehož prostřednictvím se mohou zákonní zástupci, zletilí studenti, pedagogický sbor a zřizovatel podílet na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, v případě Základní školy Milín je jím Středočeský kraj.

Úkolem školské rady je například schvalovat školní rád, výroční zprávy školy nebo třeba pravidla pro hodnocení výsledků studentů. Školská rada se zabývá rozpočtem, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Hodnotí také návrhy školních vzdělávacích programů.

Právní předpisy,  které se týkají školské rady naleznete zde.

Členové školské rady v letech 2020 – 2023:

Předseda školské rady: Mgr. Karel Křížek

Zřizovatelem byli jmenováni:   Mgr. Marie Vacková, Karel Křížek,  Vladimír Vojáček, 

Pedagogickým sborem byli zvoleni: Gabriela Dudáčková, Renata Křížková, Martina Štiplová

Rodiči byli zvoleni: Petra Hurtigová, Veronika Slivková, Jiří Vacek

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 11. 2022

Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 8. 2022

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 3. 2022

Zápis z jednání školské rady ze dne 31.8.2021

Zápis z jednání školské rady ze dne 22.10.2020

Zápis z jednání školské rady ze dne 4. 4. 2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 28. 11. 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 5. 2. 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 1. 11. 2017

Zápis z jednání školské rady ze dne 24. 8. 2017