Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda

25. 3. 2019 se zúčastnily žákyně naší školy prezenční části  16. ročníku krajského kola astronomické olympiády, která je určena zájemcům o přírodní vědy a astronomii. V tomto kole se ze 175 žáků umístila Pavlína Lánová z 8. třídy na 31. – 33. místě, Michaela Zelenková na 35. – 36. místě a Kristýna Melicharová na 38. místě, obě žákyně z 9. třídy. Všechny části AO byly náročné a jmenované žákyně úkoly velmi dobře vypracovaly, za což jim patří velká pochvala.

Dagmar Rachová