“Hledáme nejlepšího chemika roku 2018”

“Hledáme nejlepšího chemika roku 2018”

13. 12. 2018 se žáci 9. ročníku Claudie Natana, Michaela Zelenková a Matěj Peterka zúčastnili soutěže
“Hledáme nejlepšího chemika roku 2018” . Soutěž proběhla na Střední chemické škole v Praze. V první třetině 
soutěžících se nejlépe umístila Claudie Natana.