Třeťáci v nové učebně

Třeťáci v nové učebně

Žáci třetího ročníku zavítali do další nové učebny, kde si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli.