Deváťáci v Hornickém muzeu Příbram

Deváťáci v Hornickém muzeu Příbram

První pololetí v hodinách přírodopisu v 9. ročníku je ve znamení hornin a nerostů, neboli jak děti říkají „šutrů“. Abychom se trochu naladili do nálady na toto téma a také abychom poznali, že není „šutr“ jako „šutr“, vyrazili jsme 20. září do Hornického muzea v Příbrami. Tam se nás ujal odborník -geolog pan Knížek a velmi zajímavě nám vyprávěl o hornictví v okolí Příbrami, o nerostech, které se zde těžily a také o zkamenělých trilobitech, které lze najít v okolí Jinců. Všechny nerosty jsme si prohlédli v expozici mineralogie. Ve druhé části exkurze jsme se vypravili do podzemí. Jako správní havíři jsme vyfasovali helmy a s baterkou v ruce jsme se vypravili do tmavé úzké chodby. Dostali jsme se do míst, kde horníci pracovali a poznali, že jejich práce byla opravdu náročná. Exkurze byla hodně zajímavá. Do následujících hodin přírodopisu jsme připraveni, můžeme začít s mineralogií a těšíme se.