Výlet do Březnice

Výlet do Březnice

V pondělí 13.5. vyrazily děti ze školní družiny na výlet. Jeli jsme na zámek Březnice a setkali se s králem
Karlem IV. a jeho pomocníky. Ptáte se, jak je to možné? V tento den přijel na zámek a poutavě sdělil a
předvedl dětem něco ze svého života. Děti byly vtaženy do děje, oblékly se do dobových kostýmů a staly
se služebníky nebo dokonce manželkami krále. Na závěr se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o
tom, jak se v době krále Karla IV. žilo. Výlet se nám moc líbil.

IMG_20190513_130233
IMG_20190513_132409
IMG_20190513_132619
IMG_20190513_133154
IMG_20190513_133200
IMG_20190513_133212
IMG_20190513_134418
IMG_20190513_135628
IMG_20190513_135730
IMG_20190513_135732
IMG_20190513_140134
IMG_20190513_140252
IMG_20190513_140318
IMG_20190513_140415
IMG_20190513_140630
IMG_20190513_140904
IMG_20190513_141637
IMG_20190513_141905
IMG_20190513_142253
IMG_20190513_142938
IMG_20190513_143009
IMG_20190513_143124
IMG_20190513_145333
IMG_20190513_145608
IMG_20190513_145858
IMG_20190513_145913
IMG_20190513_145934