Školní klub

Z důvodnu mimořádného opatření je ranní i odpolední provoz Školního klubu v plném rozsahu uzavřen, školní klub navštěvují pouze žáci 4.třídy v ranních i odpoleních hodinách, včetně žáků 4třídy, kterým návštěva školního klubu supluje za účelem dodržení hygienických podmínek školní družinu.

Žákům, kteří navštěvovali Školní klub v době polední přestávky a nemají podepsaný souhlas zákonného zástupce o volném pohybu, bude zajištěno po dobu polední přestávky náhradní umístění.

 

Školní klub je určen  pro žáky 2. stupně. V případě naplnění kapacity školní družiny jej mohou navštěvovat i žáci 1. stupně.

Žáci mohou v klubu trávit čas před vyučováním, o poledních přestávkách i odpoledne po vyučování.

Poplatek za školní klub činí 300,- na pololetí.

Upřednostňujeme platbu na účet školy 2301920993/2010. Jako variabilní symbol uvádějte číslo, které mají děti v žákovské knížce. Také můžete zaplatit u hospodářky školy vždy v pondělí a ve středu. 

Pod školní klub spadá činnost zájmových kroužků.