Mladí biologové bojovali…

… ve školním kole biologické olympiády. Absolvovali test znalostí, laboratorní práci a “poznávačku” rostlin a živočichů. Soutěžili ve dvou kategoriích:

D – žáci 6. a 7. ročníku, soutěže se zúčastnilo 6 žáků školy

C – žáci 8. a 9. ročníku, soutěže se zúčastnili 4 žáci školy

Do okresního kola biologické olympiády postupují v kategorii D Adam Černý, Veronika Lánová a Veronika Hamplová, náhradníkem je Vlastimil Dudáček. Okresní kolo této kategorie se uskuteční ve středu 10. dubna v DDM Příbram. 

V kategorii C se okresního kola zúčastní všichni čtyři žáci. Okresní kolo v této kategorii se bude konat v úterý 16. dubna v DDM Příbram.

Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za účast v nelehké soutěži.

Postupující žáci musí samostatně vypracovat vstupní úkoly – vyberte si z nabídky:

vstupní úkoly do okresního kola